Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy.

1 kwietnia 2020

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Część I.

→ Poniżej przedstawiamy oficjalne dane z serwisu informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy gov.pl zebrane w pigułce.


Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności zostały wprowadzone 14 marca 2020 r., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. 20 marca 2020 r., Minister Zdrowia wprowadziły stan epidemii, a ograniczenia zostały rozszerzone. Od 25 marca 2020 r. obowiązuje zakaz zgromadzeń.

Ograniczenia obowiązujące do odwołania:

• ograniczenia w wywozie lub sprzedaży poza Polską wybranych produktów oraz możliwość zakazu sprzedaży lub zakazu wywozu tych produktów poza Polskę,

• ograniczenie w prowadzeniu wybranych działalności,

• zakaz zakazu handlu w galeriach handlowych,

• ograniczenia w pracy urzędów publicznych,

• możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii,

• uregulowanie zasad dotyczących powrotów pracowników zza granicy.


→ 20 marca 2020 r. zniesiono zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, który obowiązywał od 14 marca.


→ Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazane są wszystkie zgromadzenia z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem:

• czynności zawodowych lub zadań służbowych,

• pozarolniczej działalności gospodarczej,

• prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.


→ W okresie do 24 marca i od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania dozwolone są zgromadzenia, w których uczestniczy nie więcej niż 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.


Czy można się przemieszczać?


Od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się.

Nie dotyczy on przemieszczania się w celu:

• wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,

• zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,

• wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,

• sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności

lub obrzędów religijnych.

Ważne:

• Pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Zakaz nie dotyczy osób najbliższych.

• Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

29 lipca 2020
Od 10 lat jako IC Events zajmujemy się się tworzeniem eventów szytych na miarę. Za nadrzędny cel stawiamy satysfakcję wszystkich współpracujących z nami podmiotów i jakość imprez, które organizujemy. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doprowadzamy je do perfekcji ku satysfakcji zarówno odwiedzających, jak i wystawców.
28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.