Tarcza Antykryzysowa czy. III

7 kwietnia 2020

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.


Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł dla osoby, która:

• rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

• nie zawiesiła działalności

• przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku

◦ był o co najmniej 15% niższy

◦ nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale


• rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

• zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r.

• przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku

◦ nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale


• nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

• mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP


Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł dla osoby, która:

• rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

• rozlicza podatek kartą podatkową

• jest zwolniona z opłacania podatku VAT

• nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

• mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP


Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć wniosek RSP-D do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).


→ Oficjalne dane z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl z dn. 05 kwietnia 2020 roku.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

29 lipca 2020
Od 10 lat jako IC Events zajmujemy się się tworzeniem eventów szytych na miarę. Za nadrzędny cel stawiamy satysfakcję wszystkich współpracujących z nami podmiotów i jakość imprez, które organizujemy. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doprowadzamy je do perfekcji ku satysfakcji zarówno odwiedzających, jak i wystawców.
28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.