Tarcza Antykryzysowa cz. IV

7 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę, w której zatrudnia do 9 osób, może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące, czyli od 1 marca do 31 maja nie będziesz trzeba opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.


Kto może skorzystać ze wsparcia?

• Osoba, która wykonywała działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacała składki na własne ubezpieczenia albo była płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.

• Osoba, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekroczy kwoty 15 681 zł, tj.300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

• Osoba, która nie korzystała do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy.


Wniosek wraz z dokumentami rozliczeniowymi za okres marzec-maj 2020 r. należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 30 czerwca 2020 r.

• drogą elektroniczną: przez PUE ZUS lub przez www.gov.pl („Złóż wniosek”),

• za pośrednictwem poczty,

• osobiście w placówce ZUS (wniosek należy wrzucić do skrzynki na dokumenty).


→ Oficjalne dane z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl z dn. 06 kwietnia 2020 roku.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

29 lipca 2020
Od 10 lat jako IC Events zajmujemy się się tworzeniem eventów szytych na miarę. Za nadrzędny cel stawiamy satysfakcję wszystkich współpracujących z nami podmiotów i jakość imprez, które organizujemy. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doprowadzamy je do perfekcji ku satysfakcji zarówno odwiedzających, jak i wystawców.
28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.