Tarcza Antykryzysowa cz. VI

9 kwietnia 2020

TARCZA FINANSOWA. 100 MLD ZŁ NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY. KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?

670 tys. polskich firm- tyle może skorzystać z nowego programu skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw ma trafić prawie 100 mld złotych. Podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.


Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. Rozszerzenie pomocy w nowej Tarczy Antykryzysowej, obejmuje także pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z pomocy?

Finansowanie sektora MŚP skierowane jest do firm:

1. zatrudniających od 10 do 249 pracowników,

2. których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.


Na jakich zasadach ma się odbywać ów pomoc?


Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 3 latach). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5% subwencji w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.


Żeby duże przedsiębiorstwa mogły korzystać z Tarczy Finansowej, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:


1. prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

2. niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

3. posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce,

4. rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Jakie zasady finansowania w tym przypadku oferuje Tarcza?


1. Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.

2. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

3. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.


Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.


→ Oficjalne dane z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl z dn. 08 kwietnia 2020 roku.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

29 lipca 2020
Od 10 lat jako IC Events zajmujemy się się tworzeniem eventów szytych na miarę. Za nadrzędny cel stawiamy satysfakcję wszystkich współpracujących z nami podmiotów i jakość imprez, które organizujemy. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doprowadzamy je do perfekcji ku satysfakcji zarówno odwiedzających, jak i wystawców.
28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.