Tarcza Antykryzysowa cz. I

3 kwietnia 2020

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

Kto może skorzystać

→ Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca.

→ Przedsiębiorca prowadzący działalność co najmniej rok poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów. Spadek obrotów gospodarczych oznacza zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie dwóch miesięcy po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

→ Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.


Wysokość dofinansowania

Pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.


Co najmniej 30%

• Może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie.

• Pomoc obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne należne od wynagrodzeń.

• Nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 50%

• Może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie.

• Pomoc obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne należne od wynagrodzeń.

• Nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 80%

• Może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie.

• Pomoc obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne należne od wynagrodzeń.

• Nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.


Formularze są obecnie w trakcie opracowania. Będą dostępne na stronach urzędów pracy. Wnioski będzie można składać bezpłatnie w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.


→ Oficjalne dane z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl z dn. 02 kwietnia 2020 roku.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.
14 maja 2020
Twoja firma